Lưu ý:Giữ lại thẻ hoặc ghi nhớ chính xác mã thẻ và seri để admin kiểm tra đối chứng

Thông tin thẻ nạp
+50% giá trị thẻ nạp
Giá trị thẻ nạp BB nhận được
10.000VND
150BB
20.000VND
300BB
50.000VND
750BB
100.000VND
1.500BB
200.000VND
3.000BB

Liên hệ:


Sự kiện: thẻ nạp trên 50.000VNĐ sẽ được nhận quà hấp dẫn. Chi tiết phần thưởng